Polityka Prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej akceptujesz zasady jej użytkowania i zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi strona internetowa www.jalek.com.pl i w jaki sposób może je wykorzystywać?

www.jalek.com.pl będzie wykorzystywał (jak również zbierał informacje) o swoich Klientach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.  W tym między innymi: informowanie swoich Klientów o oferowanych przez nas produktach. Zbieramy informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe, telefoniczne . Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania zamówienia/usługi etc. Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną www. Adres IP to numer automatycznie nadawany Państwa komputerowi, kiedy zostają Państwo połączeni z internetem.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień na stronie www.jalek.com.pl ?

Nasz serwis korzysta z formularza zamówień, który umożliwia naszym Klientom złożenie zamówienia na nasze produkty. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników). Informacje, które pochodzą z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to niezbędne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z naszych usług. 

Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień/wysyłania materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów.

Zabezpieczenia 

Serwis internetowy www.jalek.com.pl zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Jalek Sp. z o.o. na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu macie Państwo wgląd do swoich danych osobowych zbieranych podczas rejestracji i używanych do zalogowania się do systemu i wysyłki. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji na Państwa temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia tych danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.

Zmiany lub aktualizacji swoich danych osobowych można:

1.dokonać osobiście w Jalek Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Przylep-Zakładowa 27

2.przesłać listownie na adres siedziby Firmy, który znajduje się na każdej naszej fakturze tj.

Jalek Sp. z o.o.
ul. Przylep-Zakładowa 27
66 – 015 Zielona Góra

Copyright © JALEK Sp. z o.o. 2006 - 2024