Program dla szkół

Uwaga Szkoły uczestniczące w „Programie dla szkół”!

Przypominamy, iż w dniu 30 września 2018 r. upływa termin dla szkół podstawowych uczestniczących w „Programie dla szkół” na przekazanie Informacji o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym za rok szkolny 2017/2018 (wiecej informacji).

Ekipa Chrumasa gotuje: pakiet materiałów edukacyjnych dla szkół uczestniczących w Programie dla szkół

Działania edukacyjne stanowią obok udostępniania dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów Programu dla szkół. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności. Szkoły podstawowe uczestniczące w Programie dla szkół zobowiązane są zrealizować co najmniej dwa działania edukacyjne w semestrze zgodnie z zakresem i katalogiem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej[1].

Mając na celu wsparcie szkół w realizacji ww. działań przygotowany został pakiet materiałów edukacyjnych, w których pojawiają się bohaterowie znanej i lubianej przez dzieci Ekipy Chrumasa, obejmujący:

  • cztery filmy edukacyjne oparte na warsztatach kulinarnych , prowadzonych przez Kucharza Pana Grzegorza Łapanowskiego , dotyczących pór roku wiosna-lato oraz jesień-zima (dwa filmy dla uczniów klas I-III oraz dwa filmy dla uczniów klas IV-V),
  • poradnik dla nauczycieli ,
  • broszurę dla dzieci ,
  • poradnik dla rodziców ,
  • instruktaż dla szkół jak korzystać z ww. pakietu materiałów.

UWAGA: W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe mogą wziąć udział w Programie dla Szkół. Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach. W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V szkoły podstawowej.

Jeżeli potrzebujecie Państwo szerszych informacji na temat programu, chętnie takich informacji udzieli:

Halina Krawczyk     tel/fax. 68 4514556

Hanna Czesnowicz  tel. 68 4514557

Przystąpienie do programu

Szkoła podstawowa, które będzie chciała uczestniczyć w programie może skorzystać z usług zatwierdzonego dostawcy poprzez zawarcie umowy na dostawy owoców i warzyw lub mleka. Szkoła może zawrzeć umowy na dostawy owoców i warzyw lub mleka z tym samym dostawcą lub z dwoma różnymi dostawcami.

Copyright © JALEK Sp. z o.o. 2006 - 2021