Certyfikaty

JALEK SP. Z O.O.
66-015 ZIELONA GÓRA
ul.PRZYLEP-ZAKŁADOWA 27

NIP PL 973-08-07-837 KRS 0000225477
Kapitał Zakładowy 300.000,00

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY stwierdził, że po zapoznaniu się z protokołem kontroli sanitarnej nr NS-HŻ-624-42-18/07 w nadzorowanej hurtowni JALEK Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Przylep-Zakładowa 27 jest wdrożony i funkcjonuje system HACCP .

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY wydał DECYZJĘ nr 1940/402/HŻ/07 stwierdzającą, że w hurtowni spełnione są wymagania sanitarne konieczne do zapewnienia higieny przy sprzedaży hurtowej mleka, przetworów mlecznych, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, mrożonek owocowo-warzywnych, wyrobów garmażeryjnych mrożonych oraz ryb i przetworów rybnych.