Jak korzystać z systemu?

Instrukcja obsługi systemu Zamówień

  1. Wejdź w zakładkę "zaloguj"  
  2. Wpisz e-mail i podane przez nas hasło
  3. Wejdź w zakładkę "zamówienia"
  • Po ustawieniu się na wybranym produkcie, kliknięcie na plus powoduje wstawienie ilości w opakowaniu (jeżeli jest na sztuki) lub 1 opakowanie, każde kliknięcie na plusik zwielokrotnia tę ilość.
  • Zapamiętanie wprowadzonych ilości nastąpi tylko po kliknięciu na przycisk ZAPISZ
  • Podgląd zamówienia jest w zakładce "pokaż koszyk" , gdzie w każdej chwili można usunąć lub zmienić ilość przed "wysłaniem do realizacji"!!!!
  • Aby po wylogowaniu wejść ponownie do swojego zamówienia trzeba kliknąć zakładkę "koszyk - > lista zamówień - do wysłania  "

UWAGA z programu wychodzimy tylko przyciskiem "wyloguj"  na listwie

Dodatkowo pamiętaj, że:

Towar sprzedajemy w opakowaniach zbiorczych. 
Proszę zwracać uwagę czy jednostką miary danego towaru jest SZT czy OP.
Jeśli jednostką miary są sztuki, w zamówieniu domyślnie wstawiana jest ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (np. 12 szt.).
Jeśli jednostką miary jest OP, domyślnie wstawiana jest ilość 1, czyli jedno opakowanie.
Przy polu ilość w zamówieniu są przyciski „+” i „-” , które służą do wprowadzania ilości (nie trzeba używać klawiszy numerycznych).
Dla jednostki miary SZT, kliknięcie na przycisk „+” spowoduje wpisanie ilości w opakowaniu zbiorczym (np. 12 szt ).
Dla jednostki miary OP, kliknięcie na przycisk „+” spowoduje wpisanie ilości 1 OP .
Ponowne kliknięcie tego przycisku powoduje dodanie np.12 szt. do istniejącej ilości w przypadku SZT i dodanie 1 w przypadku OP. Kliknięcie przycisku „-” powoduje odpowiednio zmniejszenie tych ilości.

Aby uniknąć pomyłek w ilościach, proszę używać tych przycisków do wpisywania ilości.