Program dla szkół

UWAGA: W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe mogą wziąć udział w Programie dla Szkół. Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach. W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V szkoły podstawowej.

Jeżeli potrzebujecie Państwo szerszych informacji na temat programu, chętnie takich informacji udzieli:

Halina Krawczyk     tel/fax. 68 4514556

Hanna Czesnowicz  tel. 68 4514557

Przystąpienie do programu

Szkoła podstawowa, które będzie chciała uczestniczyć w programie może skorzystać z usług zatwierdzonego dostawcy poprzez zawarcie umowy na dostawy owoców i warzyw lub mleka. Szkoła może zawrzeć umowy na dostawy owoców i warzyw lub mleka z tym samym dostawcą lub z dwoma różnymi dostawcami.